Stadgar, verksamhetsplan, budget och policys 

Här kan du finna WAWE:s senaste stadgar, verksamhetsplan, budget och policys. Det är här du får koll på vad som ska göras och vilka pengar det finns för det  – bra kunskap helt enkelt!