Alumni

Som gammal student är du alltid välkommen tillbaka!

Wdagen2019-17.jpg
 
 

Vi på W vill hålla kontakten med dig!

Som W-alumn är du alltid hjärtligt välkommen till W-sektionens aktiviteter! Vi ser alumner som ambassadörer för W som sprider våra rädda-världen-kunskaper och värderingar till arbetslivet. Som W-alumn får du information om aktiviteter, återträffar och annat som anordnas och du håller kontakten med gamla kursare. På LinkedIn gruppen, Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (W) Vid Uppsala universitet - ALumni,

hittar du nyheter om arbetslivet, event och såklart andra W-alumner.

 
 
 

Du är viktig för oss

Vi är oerhört nyfikna på att veta vad som händer med våra studenter efter examen. Vilka jobbmöjligheter miljö- och vatteningenjörer har, och såklart om det var värt att läsa mekbas II?

Som medlem i vårt alumnregister kan vi kontakta dig med inbjudningar till våra alumnträffar. Ovanför Wattenytan är ett perfekt tillfälle för att hålla kontakten, det är en träff som för samman nuvarande studenter med W-alumner. Ta chansen och träffa dina gamla reccar, dela med dig av din jobberfarenhet eller bara andas in W-andan igen.

Alla som ingår i alumnnätverket kan hålla kontakten med Uppsala universitet och har förhoppningsvis upptäckt nyttan med de kontaktmöjligheter som nätverket erbjuder över hela världen. Registrera dig på universitetets alumnsida: Uppsala universitets alumnnätverk.

 
 
 

Alumner berättar…

 
 
 

Emma Lindbjer

Utredningsingenjör på Uppsala Vatten och Avfall AB i Uppsala.

Varför valde du att plugga civilingenjör miljö- och vattenteknik?

Jag hade bestämt mig för att jag ville läsa i Uppsala, att det blev just W var för att det var en teknikutbildning som innehöll ordet ”miljö”. Blev lite panikartad ansökan sista kvällen. Hann ångra mig några gånger längs vägen, men idag är jag nöjd! 

När tog du examen?

2016.

Vad jobbar du med idag?

Jag är utredningsingenjör på Uppsala Vatten och Avfall AB och jobbar med grundvattenfrågor kopplade till dricksvattenproduktionen i kommunen. Allt från enkla nivåmätningar till större undersökningar inför vattendomar och vattenskyddsområden. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att det är frihet under ansvar och att det är en blandning mellan skrivbordsjobb och fältarbete. Det är en lyx att kunna välja när jag vill vara ute på jobbet och när jag vill vara inomhus. Blandningen av arbetsuppgifter om hur vi säkrar dricksvattenproduktionen i kommunen på både kort och långsiktig, dessutom i ett förändrande klimat är spännande!

 
 
 

Sofia Lord

Miljöstrateg på Utbildning Gävle i Gävle  

Varför valde du att plugga civilingenjör miljö- och vattenteknik?

Intresserad av miljöfrågor, teknik och naturvetenskap.

När tog du examen?

År 2000.

Vad jobbar du med idag?

Jobbar som miljöstrateg på Utbildning Gävle, Gävle kommun, vilket innefattar såväl ”LHU” lärande för hållbar utveckling (hela hållbarhetsperspektivet plus pedagogiken därtill), samt internt miljöarbete i Gävle kommuns utbildningsverksamheter.  

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag får vara med och driva arbetet med miljö- och hållbarutveckling såväl i Gävle som nationellt.

 
 
 

Mårten Osanius

VD på Atrax Energi & Miljö AB i Stockholm

Varför valde du att plugga civilingenjör miljö- och vattenteknik?

Jag var intresserad av miljö, natur och biologi men ville ha en teknisk inriktning.

När tog du examen?

Studerade färdigt 2004 men tog inte ut examen förrän 2007.

Vad jobbar du med idag?

Jag är VD för ett teknikkonsultbolag. Jobbar dock fortfarande en del i projekt som rör förorenade områden.
Har jobbat som teknikkonsult sedan utbildningen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag känner att jag har en ständig utveckling och att jag får vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi har kul på jobbet och är en stark grupp.

 
 
 

Sofia Widengren

Projektledare och Hållbarhetssamordnare för WSP Management i Sverige
WSP Sverige AB, stationerad i Stockholm

Varför valde du att plugga civilingenjör miljö- och vattenteknik?

Av två anledningar. För det första är jag väldigt intresserad av miljö, hållbarhet och miljömanagement sedan tidigare och tycke att miljövetare eller något relaterat lät kul att plugga. För det andra så är arbetsmarknaden för civilingenjörer otroligt bra och yrket är ett säkert val oavsett konjunktur.
W-programmet kunde ge mig det bästa av två världar! 

När tog du examen?

Juni 2017.

Vad jobbar du med idag?

Jag jobbar som projektledare på WSP i Stockholm och som hållbarhetssamordnare för WSP Management Sverige. Det jag faktiskt gör på dagarna i min projektledarroll är att svara på mail, arbeta med projektgrupper för att samordna exempelvis vattenledningsnät i Stockholm med planerade exploateringar, hålla i och delta på möten med intressenter från Stockholm Stad, andra ledningsägare eller kollegor på andra avdelningar på WSP. Som hållbarhetssamordnare för Management Sverige får jag vara med och ta fram handlingsplaner och strategier för hur vi vill gå framåt mot ett hållbarare affärsområde, hur vi kan skapa större möjligheter för våra medarbetare att stötta och leverera bra hållbarhetstjänster till våra kunder, delta på samordningsmöten för hela WSP Sverige och massa andra dag-till-dag uppgifter. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att ingen dag är precis som den var igår, att jag får träffa massor av människor, att det är flexibelt och känner att jag utvecklas lite varje dag. Jag får jobba med det jag brinner för, har kul på jobbet och trivs med mina kollegor!

 
 
 

Vill du vara ambassadör för din arbetsplats?

Kontakta våran näringslivskontakt på w-foretag@utn.se för chansen att hålla i lunchföreläsningar, workshops, med mer.

Vill du att ditt företag ska synas på W-dagen? Kontakta W-dagen på wdagen@wsektionen.se
Sektionens alumnansvarige går att nå på w-alumn@utn.se.

Du kanske tycker att något fattas på alumnisidan. Hör gärna av dig om du har något kul som kan publiceras här, t.ex. aktuella W-träffar, gamla bilder, klassiska W-middagssånger, tips osv.
Sektionens alumnansvarige går att nå på w-alumn@utn.se.