Styrelsen

 
 

Styrelsen finns till för dig! Vi vill förbättra studiegången för alla W-studenter och vi gör detta genom att jobba med allt mellan himmel och jord som är studierelaterat.

Hur gör vi detta? Jo, styrelsen är en grupp studenter valda av er som sköter det mesta av WAWE:s verksamhet. Vi fixar bland annat fest, pluggmys, tid för kursutvärdering och många fler event. Vi håller också koll på föreningens ekonomi, informerar om allt vi får höra, och jobbar med att förbättra WAWE såklart. Mycket av det vi gör är till för att du ska få en roligare fritid och för att studietiden och programmet ska bli bättre. Som del av styrelsen sitter du i ett år och väljs vid ett av sektionens stormöten. Vill du veta mer om posterna? Läs om alla poster nedan! Eller spana in deras postbeskrivningar!

 
 
Ordförande har det övergripande ansvaret och delegerar arbetet inom sektionen, samt ansvarar för sammanhållningen inom WAWE och för att förbättra arbetet som sektionen gör. Som ordförande har posten en inblick i det som pågår både på programmet, på universitetet och i UTN. Ordförande sitter även med i UTN:s ordföranderåd och programrådet, och är kontaktperson till programmets metorskapsansvariga och Projektledare W-dagen.

Hedda Bothin - Ordförande

Ordförande har det övergripande ansvaret och delegerar arbetet inom sektionen, samt ansvarar för sammanhållningen inom WAWE och för att förbättra arbetet som sektionen gör. Som ordförande har posten en inblick i det som pågår både på programmet, på universitetet och i UTN. Ordförande sitter även med i UTN:s ordföranderåd och programrådet, och är kontaktperson till programmets metorskapsansvariga och Projektledare W-dagen.

E-post: w-ordf@utn.se

IMG_0152.JPG

Emmy Larsson - Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig

Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig håller ordning på WAWE:s ekonomi och projektfonden . Posten söker bidrag under årets gång vilket hjälper WAWE att sponsra aktiviteter och få ner kostnader för våra medlemmar. Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig sitter även med i UTN:s kassörsråd och är kontaktperson till W-dagens vice projektledare.

E-post: w-kassor@utn.se

_ALI5220.jpg

karolin Weman - Sekreterare

Sekreteraren jobbar med att dokumentera och föra protokoll under styrelsemötena för att bevara och synliggöra allt som beslutas. Utöver detta representerar posten W under FUM och röstar om diverse saker som rör W:s studietid. Sekreteraren är även kontaktperson för sektionens andre FUM ledamot och suppleanter.

E-post: w-sekr@utn.se

 
Elin.jpg

Elin Flodin - Studierådsordförande

Studierådsordförande är ytterst ansvarig för W-programmets studiebevakning (främst genom studierådet). Hen är alltså den person studenter kan vända sig till med problem, men även den som för diskussioner med programansvariga och institutionschefer för att förbättra utbildningen. Studierådsordförande sitter i programrådet och UTN:s utbildningsutskott.

E-post: w-sr@utn.se

_ALI5182.jpg

Astrid Magnusson - Informationsansvarig

Informationsansvarig tar hand om sektionens informationskanaler som facebook, instagram och hemsidan. En stor del av posten är också att skriva nyhetsbrevet som går ut till alla medlemmar varje vecka. All info ska vara passande och relevant till WAWE:s medlemmar och nås av så många som möjligt. Informationsansvarig är kontaktperson till programmets internationellt ansvarig.

E-post: w-info@utn.se

Maria.JPG

Maria Mattsson - studiesocialt ansvarig

Studiesocialt ansvarig har hand om den fysiska och psykosociala hälsan på programmet, det vill säga att se till att alla studenter mår bra. För att kunna göra det verkar studiesocialt ansvarig som sektionens huvudskyddsombud , leder studierådet tillsammans med studierådsansvarig, sitter i UTN:s studiesociala utskott och anordnar mysiga studiesociala event. Studiesocialt ansvarig är kontaktperson till programmets idrottsansvariga.

E-post: w-soc@utn.se

 
 
IMG_0020.JPG

Erik Ljung - Rekryteringsansvarig

Rekryteringsansvarig ansvarar för två block. Rekryteringsaspekten handlar om att värva W-studenter till diverse evenemang samt ansvara för programmets PR. Det andra blocket handlar om att designa, beställa och sälja W:s profilprodukter. Rekryteringsansvarig är kontaktperson till W:s valberedning och W:s ledamot för UTN:s valberedning.

E-post: w-rekrytering@utn.se

Hilda.JPG

Hilda Anderberg - Näringslivskontakt

Som Näringslivskontakt arbetar du med att ge en inblick i arbetslivet och anordna arbetsrelaterade event för studenterna. Det innebär allt från föreläsningar till workshops med företag som har en koppling till utbildningen. Posten går på UTN:s arbetsmarknadsutskott och är kontaktperson åt Alumnansvarig och Företagsansvarig W-dagen tillika näringslivskontakt.

E-post: w-foretag@utn.se

 
 
 
Disa.JPG
IMG_9984.JPG
 
 

Disa barkefors - klubbmästare Amanda Johansson - Vice klubbmästare

Klubbmästarna anordnar roliga sociala aktiviteter för alla W:s medlemmar. Det kan vara allt från middag eller fulsittning, till skönt häng med andra sektioner. Klubbmästarna hjälper till att föra samman studenter och höja stämningen inom sektionen. Klubbmästarna ansvarar för både planering och ekonomin för eventen och arbetar tillsammans med klubbwerket. Utöver detta sitter även klubbmästarna i UTN:s klubbmästarråd.

E-post: w-km@utn.se