W-Superhero4.png

Förtroendevalda

Förtroendevalda inom WAWE arbetar med att förgylla studietiden för alla studenter genom olika aktiviteter och uppgifter. Varje post har en specifik uppgift som de jobbar med för att se till att ni studenter får det bra och att WAWE som organisations rullar på. Uppgifterna varierar mellan administrativa saker till fysiska aktiviteter. Läs nedan för mer info eller spana in allas styrdokument! Är du sugen på att skapa en ny förtroendevald-post? Kontakta styrelsen!

 
 

Ansvariga W-dagarna

 
 

Ylva Kjellgren - Projektledare

Adela Toranian - Företagskoordinator

Alexi lampinen - Vice projektledare

TBA - Eventkoordinator

 
 

Projektledare W-dagarna ansvarar tillsammans med Vice projektledare W-dagarna, Företagsansvarig W-dagarna, Eventkoordinator W-dagarna och W-dagskommitté över sektionens egna arbetsmarknadsvecka. W-dagarna består av en eventvecka och en arbetsmässa där studenter kommer i direkt kontakt med näringslivet.

Vill du veta mer om W-dagen klicka här! E-post: w-dagarna@utn.se

 
 
 

Alumnansvarig


Hedda Bothin

Alumnansvarig sköter kontakten med alla utexaminerade W:are, så kallade alumner. Posten har som uppgift att anordna alumnkvällar så att alumner och studenter möts. Personen sitter även som representant  i UTN:s Arbetsmarknadsutskott.

E-post: w-alumn@utn.se

Internationellt ansvarig

Eleonora Nordenås

Internationellt ansvarig arbetar med frågor som rör utbytesstudier eller MFS-projek, och arrangerar informationstillfälle för studenter. Vid besök av studenter från andra länder är det internationellt ansvarig som välkomnar dem. Personen sitter även med som representanter i UTN:s Internationella utskott.

E-post: w-internationellt@utn.se

 
 

Idrottsansvariga

 

Julia tholander & Max Mohlander

 
 

Idrottsansvariga jobbar med idrottsevent inom programmet. Eventen sker kontinuerligt under årets gång och kan vara löpträningar, dans eller kanotpaddling. Ansvariga väljer själva vilka aktiviteter de vill anordna och ansvarar även för uttagningen till Ångströmsmästerskapen.

E-post: w-idrott@utn.se

 
 

Mentorskapsansvariga

 

TBA

 
 

Mentorskapsansvariga arbetar med mentorskapsprogrammet som är till för att föra samman yngre studenter med äldre. Ansvariga planerar och håller i träffar för adapter och mentorer, där de delar med sig av erfarenhet och tips om studietiden eller studentlivet.

E-post: w-mentorskap@utn.se

 
 
 

Revisor och Suppleant

Tove Gannholm Johansson &
Hanna Pierrau

Revisorn med suppleant kontrollerar i slutet av året föreningens räkenskaper för att se till att WAWE:s budget och bokslut stämmer överens och att alla medlemsbidrag går till medlemmarna.

 
 

Valberedningen

 

Katja Nordström, Joel Andersson & Jonathan Eriksson

Valberedningen förbereder valet inför varje stormöte. Det innebär bland annat att fixa ett Walfläsk, ett sammanträde där de utlysta posterna presenteras, och fiska lämpliga kandidater.

E-post: w-val@utn.se

 
 
 

UTN:s Valberedning

Freja Lilja

W-sektionen har såklart en representant i UTN:s Valberedning som bereder val inom UTN. Exempelvis val av UTN:s styrelse till FUM eller val av presidier för UTN:s olika kommittéer till UTN:s styrelse

 
 

Fullmäktigeledamöter & Suppleanter

 

Karolin Weman & Agnes Stenlund
Andrea Cedergren & Elin Bernövall

Fullmäktigeledamöter representerar W-sektionen i UTN:s Fullmäktige (FUM) och arbetar med de frågor som tas upp under mötet. W-sektionen har två stycken ordinarie ledamöter i FUM, samt två stycken suppleanter. Styrelsens sekreterare sitter som sammankallande ledamot.