Student

Välkommen till W-sektionens hemsida och din flik som student på hemsidan!

_ALI5135.jpg
 

För dig som student

W-sektionen finns till för alla grymma teknologer som slagit sig ned i Uppsala för att lära sig rädda världen genom att läsa till Civilingenjör i Miljö- och Vattenteknik. Här på hemsidan hittar du den mesta informationen om programmet, dina rättigheter och lite allmänna tips. Du kan även läsa om hur W-sektionens studentföreningen är uppbyggd, vilka som sitter i styrelsen och många viktiga dokument. Ja, det mesta helt enkelt!

Nedan har vi samlat ihop lite info för dig som har funderingar om boende, csn eller anmälning till kurser.

 
 
 

Antagning

Att ansöka och tacka ja till kurser inom bestämd tid är studentens ansvar. Universitetet hjälper till att påminna dig när det är dags att söka och sökningen sker varje termin.
Om du glömmer att tacka ja till platsen ska du först göra en sen anmälan till kursen via antagning.se, om detta är möjligt, och sen kontakta kursansvarig eller studievägledare om hjälp.

 
 

CSN

Orolig för återkrav för att du inte klarat kursen? Så länge du inte avregistrerar dig från en kurs och genomför alla obligatoriska moment så behöver du inte betala tillbaka även om du inte blev godkänd på kursen. Men om du inte får godkänt på minst 75% av alla högskolepoäng som du har sökt studiemedel för, eller 62,5% ifall du läser ditt första år, får du inget mer studiestöd förrän det är fixat. Med andra ord du behöver läsa in poängen som saknas innan du får studiestöd på nytt. Mer info hittar du på CSN:s hemsida.

 
 
 

Boende

Som ny student i Uppsala kan det kännas motigt att hitta boende. Oroa dig inte. Eftersom vi pluggar en femårig linje är Uppsala Bostadsförmedling en bra plats att börja. De erbjuder olika boende beroende på prisklass, rum och område. De erbjuder även studentbostäder för dig som pluggar i Uppsala. Medan du väntar i bostadskön kan du höra med olika nationer då de erbjuder studentkorridorer eller studentlägenheter. Sök upp önskad nation och ställa dig i deras bostadskö. Det går även att leta boende på diverse hemsidor som Facebook eller Blocket. Där du kan hitta allt från ett andrahandskontrakt till att bli inneboende. Tips på Facebook-grupper: Bostad Uppsala, Lägenheter i Uppsala, Boende i Uppsala.

 
 

Studieplan

Studieplanen är precis som namnet antyder en plan för dina studier. Vilka kurser du ska läsa, när du ska läsa dem och hur många hp de motsvarar. Nedan hittar du en förenklad version av W:s 5-åriga studieplan. Kurser märkta med SLU ges av kursansvarig institution vid SLU. På kurser som ges av SLU är plussning inte tillåten. (Plussning är när du skriver om tentan för att höja ditt slutbetyg). Vill du se studieplanen mer detaljerad? Titta in här!

“Studieplanen för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik är upplagd för att kunna utbilda civilingenjörer inom områdena mark, luft och vatten. Miljöteknik i det uthålliga samhället är utgångspunkten för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.

Kunskaperna inom matematik och naturvetenskap tillämpas på tekniska systemlösningar inom mark, luft och vatten. Att kunna tolka naturfenomen och urskilja olika mark- och vattenegenskaper är av stor betydelse för tillämpningen av miljöteknik. Samhällets behov av teknik för en uthållig användning av vattenresurser beaktas speciellt.”

- Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik 2019

 
 
 
 

Årskurs 1

-       Introduktion till miljö- och vattenteknik, 10 hp

-       Algebra och geometri 1, 5 hp

-       Grundläggande kemi, 10 hp

-       Biologi (SLU), 5 hp

-       Ekologi för miljö och vatten (SLU), 5 hp

-       Analytisk miljökemi, 5 hp

-       Envariabelanalys, 10 hp

-       Beräkningsvetenskap, 5 hp

-       Sannolikhet och statistik, 5 hp

-       Studieteknik, 1 hp

 
 
 

Årskurs 2

-       Akvatisk miljöanalys, 5 hp

-       Flervariabelanalys, 5 hp

-       Mekanik baskurs, 10 hp

-       Fysikalisk kemi, 5 hp

-       Linjär algebra 2, 5 hp

-       Miljörätt, 5 hp

-       Beräkningsvetenskap 2, 5 hp

-       Elektromagnetism 1, 5 hp

-       Mekanik 2, 5 hp

-       Fluidmekanik, 5 hp

-       Kemisk termodynamik, 5 hp

 
 
 
 

Årskurs 3

-       Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik, 15 hp

-       Transformmetoder, 5 hp

-       Tillämpad systemanalys, 5 hp

-       Markvetenskap (SLU), 15 hp

-       Reglerteknik, 5 hp

-       Självständigt arbete i Miljö- och Vattenteknik, 15 hp

 
 
 
 

Årskurs
4 & 5

Här erbjuds så kallade Terminsblock där ett block väljs per termin. Minst 2 måste väljas för examen. Varje terminsblock innehåller ett antal kurser relaterade till ämnet.

-       Uthålliga vatten- och avloppssystem

-       Markmiljö

-       Vattenresurser

-       Luftvård och klimat

-       Miljömanagement

-       Ekosystemmodellering

Sista terminen görs ett examensarbete.

-       Examensarbete 30 hp

 
 
 

Tillvalskurser

-       Projektarbete i Miljö- och Vattenteknik
10 hp

-       Projektarbete i Miljö- och Vattenteknik
15 hp

 
 

Studenters rättigheter

Visste du att du som student har rättigheter? Universitetet är skyldigt att följa Högskolelagen.

Om du känner dig förbisedd och nonchalerad vid kontakt med administration, föreläsare, studierektorer och andra är det bra att veta när du har rätten på din sida. Här nedan kan du läsa en sammanfattning av några relevanta riktlinjer som satts upp för oss och hur de efterlevs.

Vill du läsa mer om vilka rättigheter som du har som student vid Uppsala Universitetet?Det finns en guide, Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor, eller så kan du läsa mer allmänt om vilka riktlinjer och lagar som universitetet är skyldig att följa här.

 
 
 

Utbildningsbevakning

Enligt högskolelagen skall studenterna ha rätt att utöva inflytande över utbildningen. Det skall universitetet verka för och vi som studenter ska vara en aktiv del i vidareutvecklingen av utbildningen.

För oss blivande ingenjörer har vi UTN, Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår som sysslar med studiebevakning på den teknisk- och naturvetenskapliga fakulteten. W-sektionen har ett Studieråd där du som W-student kan gå med och ge sina synpunkter på utbildningen. Synpunkterna för sedan fram till UTN, Programsamordnare via sektionens Studierådsordförande och sedan vidare till högre instanser.

 
 
 

Diskrimineringsskydd

Någon form av diskriminering eller trakasseri är givetvis inte tillåten på något sätt. Det spelar ingen roll vilket juridiskt kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, ålder, social bakgrund eller om du har funktionshinder. Alla skall ha rätt till att kunna studera. Ömsesidig respekt mellan studenter, lärare och övriga anställda är en självklarhet. Lärare och anställda har ett särskilt ansvar då de företräder den myndighet som Uppsala Universitet är. Om du har ett funktionshinder eller liknande kan du ha rätt till vissa hjälpmedel.

 
 
 

Arbetsmiljö

Alla som vistas på universitetet har rätt till en god arbetsmiljö, både fysisk och psykisk. På flertalet punkter bör arbetsmiljölagen gälla även för studenter. God ventilation, ergonomiskt riktig utrustning, säkerhetsutrustning och föreskrifter är exempel på vad du som student kan kräva.
W-sektionen jobbar med detta genom att ha en skyddsombudsgrupp med representanter från varje årskurs. Dit kan klagomål föras som sedan tas vidare till UTN, Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår, via sektionens Studiesocialt ansvarige och därifrån vidare till högre instanser.

 
 
 

Schema

Ett översiktligt schema med obligatoriska moment och prov skall finnas ute 5 veckor före kursstart enligt Uppsala Universitet. Litteraturen skall då också finnas tillgänglig. Det definitiva schemat skall ligga 1 v före kursstart. Ansvaret för detta ligger på fakultetsnämnden eller institutionen.

Det står också att universitetet ska eftersträva att ge oss studenter tillgång till t.ex. kurslitteratur i referensexemplar, läsplatser, grupprum och datorkraft. Detta skall du också kunna nyttja även utanför arbetstid som på kvällar och helger.

 
 
 

Tenta

När du skriver tenta eller liknande har universitet ett ansvar, och den examinator (den som rättar) gör detta på sitt tjänsteansvar. Om två olika examinatorer har samma kurs bör de samråda om hur tentan ska se ut. Studenterna har rätt att få veta om vilka regler och hjälpmedel som gäller vid tentan och kriterierna skall vara tydliga.

Du har rätt att inom 25 dagar få reda på sitt tentamensresultat, samt få rättad inlämningsuppgift eller labbrapport. Efter en rättad tenta har du rätt att få en förklaring till betyget om du som student inte håller med. Du kan också få en ny rättning i vissa fall. För en kurs som upphört eller genomgått en större förändring skall minst tre provtillfällen ges under en tidsperiod som bör omfatta minst tre terminer.

 
 
 

Vart  du kan vända dig om du känner att dina rättigheter kränks?

Studierådsordförande som kan hjälpa dig vidare om det gäller studier nås via w-sr@utn.se. Studiesocialt ansvarig inom sektionen hjälper dig med arbetsmiljöproblem och nås via w-soc@utn.se. Motsvarande ansvariga på Uppsala Teknolog- och naturvetarkår kontaktas antingen via sektionens ansvariga eller på egen hand och deras kontaktuppgifter finns via denna länk. Studievägledare och programsamordnare kan såklart också hjälpa till vid problem och i övrigt finns bland annat Betygsombudsmän och huvudskyddsombud under universitetet.

 
 
 

Stöd och råd

 
 

Studie- och karriärvägledning

Funderingar om framtiden?

Vägledare erbjuder dig samtal och stöd före och under dina studier och när du är på väg ut på arbetsmarknaden. Vägledare hjälper dig hitta rätt bland våra utbildningar och strukturera dina möjligheter så att du kan göra ett medvetet val. Kom på drop in till vår mottagning eller boka ett vägledningssamtal på Skype, i rum eller under en ”walk and talk” här.

Har du frågor om civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik? Sara Rosenquist är studievägledare för W-sektionen och nås på studievagledare-w@uadm.uu.se eller om du vill boka tid kan du gör det HÄR.

 
 
 

Studenthälsan

Vi finns här för dig.

Studenthälsan erbjuder stöd för studenter som upplever olika sorters bekymmer som påverkar studierna. Här arbetar psykologer, kuratorer och en läkare, alla specialiserade på studenters livssituation. Fråga oss om livsstil, psykisk hälsa och stresshantering. Vi har en telefontid för stöd och rådgivning och besöksbokning. Varje termin kan du gå på våra kurser och föreläsningar. Allt är kostnadsfritt. (Du kan inte boka besök via e-post.)
Telefon: 018-471 69 10

Rådgivningens telefontider: måndag–fredag: 12.45–14.00. Mer info hittar du här.

 
 
 

Ljusrum

Blir du hängig och trött på hösten och vintern?

I ljusrummet på Studenthälsan kan du sitta och få extra ljus om du känner att du får för lite ljus under dagen. Ljusrummet är öppet under receptionens öppettider. Det är drop-in på platserna (du kan ej boka plats) Övre Slottsgatan 7, 2 tr. 753 10 Uppsala. Anmäl dig i receptionen, visa upp din studentlegitimation och gå in och njut av ljuset. Mer info hittar du här.

 
 
 

Grupprum

Grupprum, läsrum och uppehållsplatser för studenter finns överallt på de olika campusen. Du kan boka ett grupprum här.

 
 
 

Vilrum

Ifall du behöver ta en paus från plugget finns det vilrum på de olika campusen. Detta är rum där du kan få vara ifred och återhämta dig när det behövs. Bokning av vilrum varierar beroende på området. På Ångström bokar du vilrummet i receptionen. Mer info hittar du här. På SLU behöver du inte boka eller anmäla dig utan det är bara att gå in i ett vilorum.

 
 
 

Andrum

En plats för andlighet, bön och meditation finns i Ångströmlaboratoriet, rum 1K1667 längst söderut i 1:a källarplanet. Rummet är öppet dagtid 07:00 till 17:00 och kan inte bokas. Intendenturen kan ge mer information.