Utbytesstudier

 
 

Utbyte

Som student på W finns det flera olika möjligheter att åka på utbytesstudier! Det går att söka utbyte via Internationella kansliet, TekNat-fakulteten samt via SLU. Det är även möjligt att åka som "freemover" vilket innebär att hemuniversitet inte är inblandat, förutom vid eventuellt tillgodoräknande av kurser och eventuellt beviljande av studieuppehåll.

Det finns också möjlighet att genomföra ett projekt i ett utvecklingsland, i form av ett Minor Field Study (MFS). Projektet är finansierat av Sida och innebär att en fältstudie genomförs i åtta veckor som ska ha betydelse för landets ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling.

Det finns även internationella föreningar att engagera sig i som t.ex. UTN:s associerade förening BEST. Mer information om deras verksamhet finns här.

Som Uppsalastudent så finns dessutom möjligheten att delta i Buddy Programme vid terminsstart varje höst och vår. En buddys uppgift är att välkomna de nya utbytesstudenterna till Uppsala och vara deras hjälpande hand. Detta är en bra chans att få lära känna andra studenter i Uppsala och att få lära känna studenter från andra länder! Mer information hittas här.

 
 
 

Utbyte via Internationella kansliet

Internationella kansliet har utbyten i Afrika, Asien, Europa, Latinamerika, Nordamerika, Sydamerika och Oceanien. Det finns tre olika ansökningstillfällen, vilka skiljer sig beroende på världsdel och om utbytet sträcker sig över en eller två terminer.

Första omgången för studier i Nordamerika och Japan är i oktober-november. Utresa sker höstterminen nästkommande år.

Andra omgången för studier i Asien, Europa, Latinamerika och Oceanien är januari-februari med utresa sker höstterminen samma år. Det går även att söka sommarkurser i Finland, Indien och Kina vid denna omgång.

Tredje omgången för studier i Afrika, Oceanien och Sydamerika är i augusti-september med utresa följande vårtermin.

Till ansökan ska ett Academic Purpose Statement bifogas som är ett akademiskt motiveringsbrev skrivet på undervisningsspråket. I brevet ska du motivera val av länder, universitet, kurser och deras koppling till dina nuvarande studier och framtida karriär. Även kursplan för varje sökt universitet ska bifogas. Urvalet går 50 % på Academic Purpose Statement och 50 % på betyg. Notera dock att alla universitet inte finns tillgängliga varje år, då det beror på hur många studenter UU har skickat till ett visst universitet de senaste åren i förhållande till hur många studenter därifrån som har kommit till Uppsala. Vilka universitet som finns tillgängliga presenteras vid varje ansökningsomgång.

Vissa universitet kräver engelskatest, som TOEFL eller IELTS. En bra guide om förberedelserna inför TOEFL-test hittas här.

För utbyten inom Europa finns Erasmusstipendiet  tillgängligt för att få hjälp med finansieringen av utbytesstudierna. För vissa länder utanför Europa finns Erasmus Mundus. För länder som inte ingår i Erasmus är det svårare att få stipendier, men det kan finnas stipendier att söka genom Stipendiekansliet. Studierna kan finansieras genom CSN där det även är möjligt att få en utökad lånedel för länder med höga levnadskostnader.

Generellt är det ett friare val av kurser för ett utbyte som söks via Internationella kansliet, så länge kurserna är motiverade. Konkurrensen skiljer sig mellan olika länder och olika studieorter.  Utbyten är tillgängliga för alla studenter på Uppsala Universitet.

Mer information om Internationella kansliets utbyten hittas här.

För ytterligare information kan du maila Internationella kansliet på mobility@uu.se eller besöka deras kontor på S:t Olofsgatan 10A.

 
 
 

Utbyte via TekNat

TekNat-fakulteten har utbyten på både fakultetsnivå och institutionsnivå inom Europa samt Kanada (undervisning på franska i Kanada).
Det finns två ansökningsomgångar där den första är under våren för utresa höstterminen samma år för utbyte en eller två terminer. Den andra ansökningsomgången är under hösten för utresa följande vårtermin för utbyte en termin (om restplatser finns).

Utbyten på fakultetsnivå är generellt inom ett bredare ämnesområde än utbyten på institutionsnivå. Fakultetens utbyten är tecknade med lärosäten som anses intressanta inom teknik och naturvetenskap och är framförallt riktade till ingenjörsstudenter. De institutionella utbyterna är mer inriktade på ett specifikt område, studenternas önskemål försöker tillmötesgå så långt som möjligt.

Generellt ska det i samband med ansökningen bifogas ett personligt brev skrivet på undervisningsspråket, ett CV samt ett preliminärt kursförslag. För institutionella utbyten kan det skilja sig mellan institutionerna om vad som krävs.

För utbyten inom Europa finns Erasmusstipendiet tillgängligt för att få hjälp med finansieringen av utbytesstudierna. För utbyten inom Norden och Baltikum finns dessutom Nordtek- och Nordplusstipendiet. Det kan även finnas stipendier att söka genom Stipendiekansliet. Studierna kan finansieras genom CSN där det även är möjligt att få en utökad lånedel för länder med höga levnadskostnader.

TekNat-fakultetens partneruniversitet är generellt välrenommerade universitet med goda rykten. Konkurrensen mellan studenterna att få åka på utbyte genom TekNat-fakulteten är generellt inte så stor. Betygen kan spela in men chansen är stor om det finns ett intresse och engagemang hos den studerande.

Allt om TekNat-fakultetens utbyten på fakultetsnivå samt institutionsnivå hittar du här. Vill du läsa om de olika utbytesavtal TekNat har med universitet kan du göra det här . Kontaktperson för varje institutions utbyte hittas genom deras egna hemsidor som går att klicka in sig på genom TekNat-fakultetens hemsida.

 
 
 

Utbyte via SLU

SLU har utbytesavtal spridda över hela världen. Den första ansökningsomgången stänger i början av december för utresa nästkommande hösttermin och den andra ansökningsomgången stänger i början av juni för restplatser till följande vårtermin.

För att åka på ett utbyte via SLU krävs det att studierna måste kunna tillgodoräknas. Programstudierektor hjälper till med rådgivning om tillgodoräknande. I ansökan ska följande bifogas: ett CV, ett foto, intyg på språkkunskaper om du ska studera på annat språk än på engelska, registerutdrag för andra studier än på SLU samt en kortare text på det språk som känns bekvämast där du svarar på ett antal frågor om varför du vill studera utomlands.

Mer information om SLU:s utbyten hittas på deras hemsida.

 
 
 

Minor Field Study

Ett Minor Field Study (MFS) är ett projekt som genomförs i ett utvecklingsland under minst åtta veckor och är finansierat av Sida.

Projektet innebär att en fältstudie utförs som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i landet du åker till. Stipendiet är på ungefär 27 000 kr men du kan komma att behöva söka studiemedel för att täcka samtliga kostnader.

Som student på W kan du främst söka stipendiet via SLU, internationella Science Program (ISP), Arbetsgruppen för tropisk ekologi (ATE) eller genom Institutionen för geovetenskaper. Stipendiet går att söka på höst och vår och sista ansökningsdatum skiljer sig beroende på vart stipendiet söks. Se mer information på respektive hemsida:

SLU, ISP, ATE, Institutionen för geovetenskaper (Det går att maila direkt till erik.rosenberg@geo.uu.se för mer information om geoinstitutionens MFS-stipendie).

För att få genomföra ett MFS behöver minst 150 hp ha uppnåtts och deltagande i en två dagars förberedande utbildning i Härnösand måste ha genomförts. Stipendieansökan inkluderar en utförlig beskrivning av projektet samt planering över hur det ska gå till. Ett projekt kan hittas på själv men det finns många professorer på både SLU och UU som har kontakter i utvecklingsländer för flera olika projekt vilket kan vara en enklare väg. Det finns även tips här (ISP) samt här (IBG) om hur projekt kan hittas.

För att få högskolepoäng för MFS inom W-programmet ska kursen "Projektarbete i miljö- och vattenteknik (1TV009)" på 15 hp eller "Projektarbete i miljö- och vattenteknik (1TV019)" på 10 hp sökas. Institutionen för geovetenskaper är den ansvariga institutionen och för MFS är det vanligast att söka kursen på 15 hp. Det krävs att 120 hp inom W har lästs och kursen kan läggas in i masterdelen i utbildningen. Kursansvarig är Roger Herbert och anmälan görs direkt till honom. För mer information om MFS kan ni kontakta honom på roger.herbert@uu.geo.se. Det går också att kontakta SLU för mer information om MFS genom att maila goabroad@slu.se.

Det finns även möjlighet att göra MFS som sitt examensarbete och projektet ska då vara mer omfattande och motsvara 30 hp.

 
 
 

Här finns ett gäng reseberättelser!

-       Nicaragua 2016 - exjobb

-       Burkina Faso 2013

-       Brasilien 2010

-       Burkina Faso 2009

-       Boliva 2007

-       Palestina 2006

-      Kina 2006 - exjobb

Fler reseberättelser samt fullständiga projektrapporter går att söka här.

Ytterligare information finns på MFS egna hemsida.