Arbetsgrupper

 
 
 

Studentrepresentanter i W:s programråd

Är en grupp studenter valda att representera alla W:s åsikter. Deras uppgift är att sammanställa och presentera dessa programråd, diskutera utbildningen och agera som sekreterare under råden. Studentrepresentanterna väljs under höstterminens första studieråd och sitter i ett år.

 
 
 

Studieråds-representanter

Består av studenter på programmet vars uppgift är att representera sin klass under studieråden. Studieråden är till för att sköta studiebevakning och studiesociala förhållanden. Studierådsrepresentanter väljs av Studierådsordförande och Studiesocialt ansvarig.

 
 
 

Skyddsombud

Skyddsombud håller ögon och öron öppna för fysiska problem (en stol som är trasig eller en dörr som inte går upp ordentligt) och psykosociala problem (en lärare som är nedvärderande eller någon som blir mobbad). De rapporterar sedan vidare till Studiesocialt ansvarig som tar det vidare till UTN eller annan högre instans.

 
 
 

Klubbwerket

Är en grupp festliga studenter som hjälper Klubbmästare och Vice klubbmästare med att planera och anordna sociala event under terminens gång. Klubbwerket tillsätts av Klubbmästare och Vice Klubbmästare varje termin och verkar i ett år.

 
 
 

W-dagen företagsgrupp

Företagsgruppen ansvarar framförallt för kontakten med näringslivet och inspirationsföreläsare inför och under veckans gång. Företagsgruppen tillsätts av ansvariga för W-dagen.

 
 
 

W-dagen eventgrupp

Eventgruppen planerar och ansvarar framförallt för eventet under W-dagen. Detta inkluderar mat, marknadsföring, gasque och logistik inför och under veckans gång. Eventgruppen tillsätts av ansvariga för W-dagen.