Företag

Som företag kan du göra stor nytta genom att föreläsa om er verksamhet och beskriva vilka behov som krävs nu och i framtiden. Vi på WAWE arbetar för att ge våra studenter på Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och Vattenteknik vid Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet relationer med näringslivet som kortar avståndet till ett framtida jobb.

 
pexels-photo-4115922.jpg
 
 

W-Sektionens samarbeten

 
 
 

Här kommer vi inom kort att profilera de företag och organisationer vi samarbetar med!

 
 
 

Annonsering

Vill ni synas i våra kanaler?

W-sektionen informerar via vår hemsida, nyhetsbrev, facebook och instagram till mer än 300 studenter, företag, organisationer och aktörer inom näringslivet.
Är ni intresserade av att synas i våra kanaler kan ni alltid höra av er till vår näringslivskontakt via w-foretag@utn.se så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda er!

 
 
 

Företagsevent

Det är viktigt för oss på W att skapa långsiktiga relationer med er. Därför anordnar vi olika företagsevent för en mer personlig och interaktiv kontakt med studenterna. Detta kan ske även med Civilingenjörsprogrammet i energisystem för en bredare publik.
Vi ordnar gärna:

Lunchföredrag, studiebesök, kvällsevent, casetävlingar, m.m.

Har ni redan ett färdigt event eller vill ni bara synas mer i annonsering mot våra studenter? Hör av er så fixar vi det också!
Kontakta vår näringslivskontakt på w-foretag@utn.se.

 
 

Om programmet 

 
 
 

Kompetens

Studenter med en examen i miljö- och vattenteknik är de enda civilingenjörerna i landet där meteorologi, hydrologi och markvetenskap utgör en betydande del av utbildningen. Att kunna tolka naturfenomen och urskilja olika mark- och vattenegenskaper är av stor betydelse för tillämpningen av miljöteknik, och det är det som gör oss viktiga för samhället. Vi har färdigheter inom den traditionella teknikvetenskapen, men även inom många naturvetenskapliga ämnen som är till stor fördel inom miljö- och vattentekniska problem och vi har god förankring i de teoretiska ämnena, dess tillämpningar och praktiska moment såsom att inhämta data från naturliga miljöer.

 
 
 

Inriktningar

Civilingenjörerna i miljö- och vattenteknik kan välja mellan sex olika terminsblock som ger olika inriktningar. Studenterna ska läsa minst två av dessa block, och maximalt tre.

●       Uthålliga vatten- och avloppssystem

●       Markmiljö

●       Vattenresurser

●       Luftvård och klimat

●       Ekosystemmodellering

●       Miljömanagement

 
 
 

Arbetslivsanknytning

Sista halvan av terminen i årskurs 3 tränar studenterna på att jobba i större grupper enligt det arbetssätt som de kommer att möta i sitt framtida yrke. Studenterna arbetar då med olika projekt som är anknutna till näringslivet.

I de sex terminsblocken i årskurs 4 och 5 (varje block omfattar en hel termin) simuleras ingenjörsyrket. Det innebär att ett uppställt verkligt problem knyter ihop hela kursen och den muntliga och skriftliga rapporteringen sker som en projektrapportering från ett konsultföretag.

Programmet innehåller generellt många studiebesök och gästföreläsningar från relevanta företag för programmet.

 
 
 

Yrkesgrupp

-       Bygg/Anläggning/Fastighet

-       Energi

-       Forskning/Utveckling

-       Ledarskap/Management

-       Matematik/Statistik/Beräkning

-       Miljö/Naturvård/Meteorologi

-       Produktion/Process/Tillverkning

Befattningar

-       Miljöansvarig

-       Processingenjör

-       Projektledare (beroende på inriktning)

-       Teknikkonsult