pen-idea-bulb-paper.jpg

Hur jobbar sektionen?

 
 

Vad gör WAWE för dig?

WAWE bedriver diverse verksamheter för W-studenter. Föreningen arbetar centralt genom styrelsen där styrelsemedlemmarna jobbar med olika frågor relaterade till din studietid. Inom WAWE finns ett antal förtroendevalda och olika arbetsgrupper som hjälper styrelsen eller bedriver egna verksamheter. Mer om de olika posterna och vad de gör kan du läsa under fliken arkiv.

Vi förbättra din tid på programmet! Våra områden är studiebevakning, studiesocial verksamhet, sittning, idrottsverksamhet, mentorskapsprogram och mycket, mycket mer. Verksamheterna är till för att förbättra din studietid, föra samman studenter och ge en inblick i arbetslivet.

Allt vi gör gör vi för dig!

 
 
 

WAWE:s främsta
uppdrag ligger i…

 

- Att arbeta med studiebevakning. Genom kursutvärderingar och möten där utbildningen diskuteras höjs kvaliteten på utbildningen och vårt rykte i arbetslivet förbättras.

- Att förbättra den studiesociala situationen. Med hjälp från skyddsombuden som finns i varje årskurs arbetar WAWE för att stämningen, lokalerna och campusområdet skall vara tillfredsställande.

- Att främja gemenskap inom sektionen samt att ge en festlig fritid. Arrangera fester, middagar, idrottsaktiviteter och andra tillställningar stärker gemenskap både inom sektionen och mellan sektioner. Alla i WAWE arbetar också aktivt med att sprida en anda av engagemang och delaktighet.

- Att hålla kontakt med näringslivet. Genom att bjuda in företag till att föreläsa eller anordna studiebesök till olika arbetsplatser får studenterna en bättre inblick i arbetsmarknaden. Företag får även en god insikt och inställning till vår utbildning.

- Att informera studenter. WAWE arbetar hela tiden med att få ut aktuell information om vad som händer på programmet, om aktiviteter och om studierna. Samt vilka beslut som tas inom UTN, på universitetet och under FUM.

 
 
 

Att engagera sig

Alla poster är utformade för att kunna klaras av vid sidan om studierna. WAWE prioriterar din hälsa först, plugget sen och sist engagemang. Som engagerad i WAWE har du hand om olika verksamheter beroende på din post. Som engagerad får du lära dig mycket som du kommer ha användning under din tid på programmet men även i arbetslivet.

Du får:

-      Lära känna massor av andra studenter på och utanför programmet.

-       Lära dig att jobba i grupp och samspela med vänner eller nya studenter. Detta är något som kommer behövas i arbetslivet och andra situationer du kan tänkas befinna dig i framtiden.

-       Planera och strukturera din tid för olika uppgifter. Om du gör det rätt kommer du bli en jäkel på att planera din tid efter de uppgifter du har. Du kommer inte missa en deadline eller känna stress.