Vågtoppen

 
 
 

Årets vinnare - Ylva Kjellgren

 
 

Varje år, i samband med W-dagen, delas W-sektionens egna pris Vågtoppen ut. Vågtoppen är en utmärkelse som går till en person som har gjort något bra för programmet och dess studenter, vilket kan vara både studenter, lärare eller personer med annan anknytning till programmet. Att "göra något bra" kan till exempel innebära att arbeta för att förbättra utbildningen, skapa god stämning mellan studenterna på programmet eller att minska steget mellan studier och yrkesliv. Det behöver inte vara något som gjorts under det gångna året utan kan vara något som personen eller personerna gjort under en längre tid. Ju fler studenter på programmet som har gynnats av handlingen, desto bättre.

Är du intresserad av att veta mer om priset kan du läsa dess styrdokument.

 

Tidigare pristagare

 • 2019 - Ylva Kjellgren, student

 • 2018 - Ylva Bellander, student

 • 2017 - Jacob Friman, student

 • 2016 - Hanna Molin, student

 • 2015 - Anna Bergentz och Kerstin Thungström, studenter

 • 2014 - Håkan Emilsson, student

 • 2013 - Anders Ekman, student

 • 2012 - Allan Rodhe, professor i hydrologi

 • 2011 - Maria Westermark, student

 • 2010 - Madelene Stenmark Rönnberg, studievägledare

 • 2009 - Alexander Bergsten, student

 • 2008 - Bengt Carlsson, professor i reglerteknik

 • 2007 - Cecilia Sundberg, alumn och teknologie doktor

 
 
 
 

W:s idrottspris

 
 

Vid början av studierna är det många som väljer att prioritera bort tidigare frilufts- och idrottsengagemang. Studier på civilingenjörsprogram tar ofta mycket tid och den tid som finns över läggs ofta på annat än idrott. W:s idrottspris är ett hederspris som finns för att visa att det går att kombinera ett aktivt idrotts- eller friluftslivsutövande med heltidsstudier. Priset tilldelas en student som läser på W och som på något sätt har utmärkt sig i ett idrotts- eller friluftssammanhang på ett sätt som är värt att uppmärksamma.

Är du intresserad av att veta mer om priset kan du läsa dess Styrdokument.

Tidigare pristagare

 • 2019 - Ingen

 • 2018 - Salman Rahman

 • 2016 - Elin Sandgren

 • 2015 - Matilda Jirblom

 • 2014 - Ylva Stenström

 • 2013 - Mattias Högblom Jansson

 • 2012 - Oskar Sjöberg

Nomineringen för i år:

"Styrelsen har valt att inte dela ut idrottspriset i år. Detta då ingen av nomineringarna har ansetts tillräckliga, och styrelsen inte vill att idrottspriset ska bli prestigelöst. Vi ser fram emot nästa års nomineringar!"